Drodzy gnieźnianie

Szeroka Koalicja na rzecz Gniezna i jego mieszkańców. Tym jest Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz Budasz – Koalicja Obywatelska. Ogólne porozumienie różnych środowisk, ludzi, organizacji. Skupia w sobie osoby o bardzo różnych poglądach, dla których najważniejsze jest Gniezno, jego mieszkańcy, ich problemy i oczekiwania.

Komitet Tomasz Budasz – Koalicja Obywatelska to porozumienie, którego nadrzędną ideą jest nasze miasto i jego sukcesywny rozwój. Musi się on dokonać w bardzo wielu obszarach.

Sprawne i skuteczne zarządzanie miastem oraz jasna wizja tego, jak ta zmiana ma wyglądać jest możliwa tylko wówczas, gdy uda się nam zbudować silną i zwartą drużynę w Radzie Miasta. Osobiście liczę, że 21 października gnieźnianie zdecydują się wybrać taką Radę i takiego Prezydenta, dla których apolityczne miasto będzie stanowiło obszar wielu ważnych i interesujących działań.

Wspólna Koalicja różnych grup i środowisk to najlepsze, co może przydarzyć się temu miastu. Proponując taką właśnie formułę wyszedłem z założenia, że skwery, parki, chodniki nie mają barw politycznych. Gnieźnianie mają dość sporów i waśni politycznych. Chcą rozwoju, bezpiecznych dzielnic i miejsc do aktywnego wypoczynku. Prezentując tę Koalicję chcemy pokazać, że porozumienie ponad podziałami jest możliwe, a ciężka i systematyczna praca może przynieść spodziewane rezultaty.

Cztery lata temu, wybierając mnie na Prezydenta zdecydowaliście się obudzić to miasto. Jestem przekonany, że efekty tej pracy można już zobaczyć. To jednak nie koniec. Ten szeroki projekt przeobrażenia naszego miasta trwa. Wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Wierzę, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze więcej. Potrzeba do tego wytrwałości, sił i jasnej koncepcji. Wiem, że wspólnie możemy to osiągnąć. Dlatego proszę: zróbmy jeszcze więcej.