Nasz program

Dobra droga do domu

 1. Budowa 50 km ścieżek rowerowych, w tym 2 głównych tras przez całe miasto;
 2. Utworzenie wypożyczalni rowerów miejskich;
 3. Wielofunkcyjne centrum przesiadkowe przy dworcu PKP;
 4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę rond:
  - Żwirki i Wigury – Chudoby – bł. Jolenty,
  - Roosevelta – Fabryczna,
  - Roosevelta – Staszica – Słowackiego,
  - przebudowa Ronda Olimpijczyków (Wrzesińska – Witkowska – Składowa);
 5. Konsekwentna przebudowa ulic i chodników na terenie całego miasta;
 6. Budowa południowej obwodnicy, łączącej na obrzeżach miasta ulice Wrzesińską i Witkowską;
 7. 500 nowych miejsc parkingowych (w tym na osiedlach mieszkaniowych).

Zielone Gniezno

 1. Aktywna walka z zanieczyszczonym powietrzem poprzez:
  - dalszą rozbudowę systemu monitoringu powietrza,
  - wprowadzenie miejskiego programu dopłat do wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne,
  - rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w południowej części miasta,
  - aktywną politykę edukacyjną w szkołach i przedszkolach;
 2. Zieleń przy ulicach: zagospodarowanie pustych miejsc po drzewach wzdłuż chodników;
 3. Dalsza rewitalizacja terenu wokół jeziora Winiary: m.in. nowe nasadzenia, pielęgnacja drzewostanu, odnowienie plaży, budowa pomostów;
 4. Dolina Pojednania – stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku;
 5. Rewitalizacja skwerów: u zbiegu ulic Łubieńskiego i Chrobrego oraz Wrzesińskiej i Witkowskiej;
 6. Budowa kolejnych wybiegów dla psów;
 7. Konsekwentne przywracanie dawnej świetności Parkowi Miejskiemu im. W. Andersa.

Przyjazna szkoła, dostępna kultura

 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z nową salą sportową;
 2. Dokończenie wymiany boisk sportowych we wszystkich szkołach podstawowych;
 3. Intensywna wymiana uczniów między szkołami z miast partnerskich Gniezna;
 4. Rozwój Domu Powstańca Wielkopolskiego i przestrzeni kulturalnej Starego Ratusza;
 5. Nowa formuła MOKtoberfestu – corocznego święta fanów disco polo;
 6. Dalszy rozwój Królewskiego Festiwalu Artystycznego – letniego święta kultury w mieście;
 7. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 7 i 12 oraz remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 5.

Miasto po godzinach

 1. „Wenecja” wizytówką Gniezna:
  - nowa nawierzchnia wokół jeziora z wydzieleniem ścieżki rowerowej,
  - rewitalizacja Parku Piastowskiego,
  - odbudowa amfiteatru,
  - rozbudowa placu zabaw,
  - budowa schodów,
  - miejsca parkingowe;
 2. Rozbudowa basenu całorocznego przy ul. bł. Jolenty;
 3. Budowa otwartego basenu letniego;
 4. Rewitalizacja stadionu piłkarskiego MKS Mieszko wraz z budową bieżni lekkoatletycznej;
 5. Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Parkową i Kasprowicza na potrzeby rowerzystów, rolkarzy oraz deskorolkarzy (pump-track oraz skate-park);
 6. Budowa marki Traktu Królewskiego: dalsze zwiększanie ruchu turystycznego, „wciągnięcie” turysty w centrum miasta;
 7. Plac zabaw w każdej dzielnicy miasta.

Nowoczesne Gniezno

 1. Budowa cmentarza komunalnego;
 2. Kolejne inicjatywy na rzecz połączenia Miasta Gniezna z Gminą Gniezno;
 3. Pozyskiwanie dalszych inwestorów w celu pełnego wykorzystania Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 4. Modernizacja i prowadzenie Miejskiego Schroniska Młodzieżowego;
 5. Utworzenie deptaku na ulicy Rzeźnickiej;
 6. Dalsze działania na rzecz zagospodarowania gnieźnieńskiej Parowozowni;
 7. Rewitalizacja obszaru targowiska przy ulicy Wyszyńskiego.

Bezpieczna okolica

 1. Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych;
 2. Kontynuacja realizacji programu doświetlania przejść dla pieszych;
 3. Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego;
 4. Wprowadzenie „Miejskiej Karty Gnieźnianina”, uprawniającej do korzystania z szeregu ulg;
 5. Zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego do miliona złotych;
 6. Kolejne nakłady na remonty miejskich kamienic;
 7. Utworzenie Miejskiego Centrum Seniora – miejsca spotkań dla ludzi aktywnych.